We are Open: Sun - Fri 10:00AM - 06:00PM
Call Us 01-5970084
Send us mail naasa@naasasecurities.com.np

News and Events

अनलाइन मार्फत फारम भरि घरै बाट शेयर कारोबार गर्नुहोस् ।

हाम्रा सम्पुर्ण आदरणिय ग्राहकहरुको असुविधालाई ध्यानमा राखी यस नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले शेयर कारोवार गर्नको लागी अनलाईन सुविधा उपलब्ध गराएको कुरा सम्पुर्ण महानुभाबहरुमा सुचित गर्दछौ । अब अनलाइनबाट शेयर कारोवार गर्न, हितग्राही (DEMAT) खाता खोेल्न र अनलाइन मार्फत फारम भरि घरै बाट शेयर कारोबार तथा

Read more →

The Best Stock Brokers in Nepal

Best Stock Broker In Nepal: Interactive Brokers With access to 120 markets, 31 countries, and 23 currencies, Interactive Brokers allows you to earn, borrow, spend, and invest with one account. If you’re a Nepal-based investor looking for the best brokerages who have services in Nepal,

Read more →